Svar


I Europa är förekomsten av långvariga smärtor 19% i den vuxna populationen.1


 

1 Breivik et al. Eur J Pain 2006; 10 (4): 287-333.

Back