CHANGE PAIN


CHANGE PAIN har som målsättning att öka förståelsen för behoven hos patienter med svår kronisk smärta och utveckla lösningar som förbättrar smärtbehandlingen.


Initiativet stöds av European Pain Federation EFIC®. En grupp välrenommerade internationella experter med högt anseende inom smärtbehandling, under ledning av professor Hans Georg Kress M.D., Ph.D. (tidigare ordförande för European Pain Federation EFIC®) och dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe (ordförande för den tyska smärtföreningen, DGS), ger vägledning om hur behandlingen av svår kronisk smärta kan förbättras.


 

 

 

   Lyssna till Change Pain förespråkarna och deras syn på Change Pain-initiativet

Prof. Hans Georg Kress Dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe
Dr Karsten Ahlbeck


 

 

 

PAIN EDUCATION