Publikationer


En grundprincip inom CHANGE PAIN är att FORSKA, PUBLICERA och UTBILDA. De flesta av våra publikationer kan laddas ned kostnadsfritt. Det finns tre olika kategorier av publikationer:


  • Konsensusdokument: Rekommendationer från den rådgivande panelen för CHANGE PAIN om viktiga smärtrelaterade ämnen, till exempel hur dagens praktiker för behandling av svår kronisk smärta kan förbättras.
     
  • Forskningsartiklar: Kommunikation av forskningsresultat, till exempel analys av data som samlats in från över 50 000 patienter via National Health and Wellness Survey (NHWS).
     
  • Specialämnen: Genomgångar av särskilt intressanta ämnen inom smärtbehandling.
      

Author Title Reference  
Müller-Schwefe GHH, et al. Pain in the cancer patient: different pain characteristics CHANGE pharmacological treatment requirements CMRO; 30(9); 2014, 1895–1908 Ladda ned PDF
Kress HG, et al. Managing chronic pain in elderly patients requires a CHANGE of approach CMRO; 30(6); 2014, 1153–1164 Ladda ned PDF
Pergolizzi J, et al. The development of chronic pain: physiological CHANGE necessitates a multidiscipline approach to treatment CMRO; 29(9); 2013; 1127–1135 Ladda ned PDF
Pergolizzi J, et al. The chronic pain conundrum: should we CHANGE from relying on past history to assesing prognostic factors? CMRO; 28(2); 2012; 1-8 Ladda ned PDF
Varrassi G, et al. Proceedings of the CHANGE PAIN Expert Summit in Rome, June 2010 CMRO; 27(10); 2011; 2061-2085 Läs konferensrapporten
Müller-Schwefe GHH, et al. Make a CHANGE: optimising communication and pain management decisions CMRO; 27(2); 2011; 481-488 Ladda ned PDF
Varrassi G et al. Curr Med Res Opinion Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE CMRO; 26(5);2010; 1231-1245 Ladda ned PDF

 

 

Author Title Reference  
Pérez C, Margarit C, Serrano M Survey of European patients assessing their own noncancer chronic pain: results from Spain CMRO; 29(6); 2013; 643-651 Ladda ned PDF
Langley PC, Liedgens H Time since diagnosis, treatment pathways and current pain status: a retrospective assessment in a back pain population JME; 16(5); 2013, 701-709 Ladda ned PDF
Varrassi G,
Müller-Schwefe GHH
The international CHANGE PAIN physician survey: does specialism influence the perception of pain and its treatment? CMRO; 28(5); 2012; 823-831 Ladda ned PDF
Müller-Schwefe GHH, et al. European survey of chronic pain patients: results for Germany CMRO; 27(11); 2011; 1-8 Ladda ned PDF
Langley PC, Tornero Molina J, Margarit Ferri C, Pérez Hernández C, Tejedor Varillas A, Ruiz-Iban MA The association of pain with labor force participation, absenteeism, and presenteeism in Spain JME; 14(6); 2011, 835-845 Ladda ned PDF
Müller-Schwefe GHH, et al. Health care utilization of back pain patients - results of a claims data analysis JME; 14(6); 2011; 816-823 Ladda ned PDF
Langley PC, Pérez Hernández C, Margarit Ferri C, Ruiz Hidalgo D, Lubián López M Pain, health related quality of life and healthcare resource utilization in Spain JME; 14(5); 2011, 628-638 Ladda ned PDF
Langley PC, Ruiz-Iban MA, Tornero Molina J, De Andres J, González-Escalada Castellón JR The prevalence, correlates and treatment of pain in Spain JME; 14(3); 2011, 367-380 Ladda ned PDF
Langley PC The prevalence, correlates and treatment of pain in the European Union CMRO; 27(2); 2011; 463-480 Ladda ned PDF
Reid KJ, et al. Epidemiology of chronic non-cancer pain in Europe: narrative review of prevalence, pain treatments and pain impact CMRO; 27(2); 2011; 449-462 Ladda ned PDF
Langley PC, et al. The impact of pain on labor force participation, absenteeism and presenteeism in the European Union. Journal of Medical Economics;
13(4); 2010; 662-672
Ladda ned PDF
Langley PC, et al. The societal impact of pain in the European Union: health-related quality of life and healthcare resource utilization. Journal of Medical Economics;
13(3); 2010; 571-581
Ladda ned PDF

 

 

Author Title Reference  
Ahlbeck K Opioids: a two-faced Janus CMRO; 27(2); 2011; 439-448 Ladda ned PDF
Morlion B Pharmacotherapy of low back pain: targeting nociceptive and neuropathic pain components CMRO; 27(1); 2011, 11-33 Ladda ned PDF

 

 

EFIC