Bildgalleri


Riktlinjer för kommunikation mellan läkare och patient finns också i PAIN EDUCATION-programmet som utvecklats inom initiativet CHANGE PAIN®.


Författarna betonar också att patienten spelar en viktig roll i vårdprocessen. Det är avgörande att en patient med kronisk smärta görs delaktig i alla vårdbeslut. Därför innefattar CHANGE PAIN®-initiativet broschyren ”Att leva med smärta”. Den här broschyren innehåller värdefulla, enkla och tydliga tips och råd om hur kronisk smärta kan hanteras, så att patienten kan spela en mer aktiv roll i sin egen behandling. Smärtmekanismer

 Skattning och dokumentation av smärta

 

Smärtmekanismer

 

 
Nociceptivt system
 
  Nociceptorer i huden
 
Download   Download
 
 
 
Nociceptorer, våra smärtsensorer
 
  Överföring av smärtsignaler
 
Download   Download
 
 
 
Nervfibrer
 
  Rexeds laminae
 
Download   Download
 
 
 
Nervfibrer som överför smärtsignaler
 
  Omkoppling i ryggmärgen
 
Download   Download
 
 
 
Synaps i ryggmärgens bakhorn
 
  Utveckling av smärtperceptionen
 
Download   Download
 
 
 
Hämmande av smärtperceptionen
 
  Viscerosomatisk konvergens
 
Download   Download
 
 
 
Nedåtgående smärtvägar
 
  Uppåtstigande smärtvägar
 
Download   Download
 
 
 
Perifer sensitisering
 
  Central sensitisering
 
Download   Download
 
 
   
Hjärnan
 
   
 
Download    

 

 

Skattning och dokumentation av smärta

 

 
Klassificering av smärta – varaktighet
 
  Klassificering av smärta – patogenes
 
Download   Download
 
 
 
Smärtans kvaliteter
 
  Smärtans beståndsdelar
 
Download   Download
 
 
 
Biopsykosocial modell
 
  Kopplingar mellan smärta och hjärnan
 
Download   Download
 
 
 
Diagnosprocess vid kronisk smärta
 
  CHANGE PAIN-skalan
 
Download   Download
 
 
 
Visuell analog skala
 
  Numerisk skala
 
Download   Download
 
 
 
Verbal skala
 
  Skala med uttryckssymboler (smileys)
 
Download   Download
 
 
 
Smärtans placering
 
  Smärtperception beror på många faktorer
 
Download   Download
 
 
   
Cykel för kronisk smärta
 
   
 
Download    

 

 

 Smärtstillande medel, opioider

 Lokalbedövande medel

 Övrigt

 

 

Smärtstillande medel, icke-opioider

 

 
Verkningsmekanism – icke-opioider
 
  Verkningsmekanism – NSAID-preparat
 
Download   Download
 

 
   
Verkningsmekanism – Cox-2-hämmare
 
   
 
Download    

 

 

Smärtstillande medel, opioider

 

 
Klassificering av opioider
 
  Placering av opioidreceptorer
 
Download   Download
 

 
   
Opioiders verkningsmekanism i ryggmärgen
 
   
 
Download    

 

 

Lokalbedövande medel

 

 
Verkningsmekanism – lokalbedövande medel
 
  Struktur för lokalbedövande medel
 
Download   Download
 

 
   
Typer av lokalbedövande medel
 
   
 
Download    

 

 

Övrigt

 

 
Kombinationsbehandling mot smärta
 
  Verkningsplats – smärtstillande medel
 
Download   Download
 

 
 
Verkningsplats – smärtstillande åtgärder
 
  Verkningsplats – smärtstillande medel
 
Download   Download

 

 

 Smärtstillande medel, icke-opioider

 Ryggsmärta

 Huvudvärk/migrän

 

Ryggsmärta

 

 
Ryggrad
 
  Ryggkotornas struktur
 
Download   Download
 

 
 
Diskar mellan ryggkotorna
 
  Ligament
 
Download   Download
 

 
 
Nerver
 
  Var uppstår ryggsmärta?
 
Download   Download
 

 
 
Riskfaktorer för ryggsmärta
 
  Irritation av nervroten
 
Download   Download
 

 
 
Utveckling av ryggskott –
icke-specifik smärta i ländryggen

 
  Kronisk ryggsmärta –
utveckling av en ond cirkel

 
Download   Download
 

 
 
Kronisk ryggsmärta –
behandling av den onda cirkeln

 
  Utveckling av diskbråck
 

 
Download   Download
 

 
 
Nervrotsirritation
 
  Utveckling av aktiv spondylartros
 
Download   Download
 

 
 
Spinal stenos – utveckling
 
  Spinal stenos – kirurgiska ingrepp
 
Download   Download
 

 
 
Osteoporosrelaterad ryggsmärta
 
  Radikulär ryggsmärta
 
Download   Download
 

 
   
Icke-radikulär ryggsmärta
 
   
 
Download    
 

 

 

 

Huvudvärk/migrän

 

 
Hortons huvudvärk
 
  Huvudvärk p.g.a. överanvändning av läkemedel
 
Download   Download
 

 
 
Orsaker till huvudvärk
pga överanvändning av läkemedel

 
  Symptom på huvudvärk
pga överanvändning av läkemedel

 
Download   Download
 

 
 
Migrän med aura
 
  Migrän utan aura
 
Download   Download
 

 
 
Migrän – hur utvecklas det?
 
  Patogenes för migrän
 
Download   Download
 

 
 
Spänningshuvudvärk
 
  Patogenes för spänningshuvudvärk
 
Download   Download
 

 
 
Trigeminusneuralgi
 
  Trigeminusneuralgi – utveckling och symptom
 
Download   Download

 

 

 Neuropatisk smärta

 Osteoartrit, reumatoid artrit, Bechterews sjukdom

 Övrigt

 

Neuropatisk smärta

 

 

 
Vad är neuropatisk smärta?
 
  Hur yttrar sig neuropatisk smärta?
 
Download   Download
 

 
 
Vad är neuropatier?
 
  Postherpetisk neuralgi
 
Download   Download
 

 
 
Hur utvecklas polyneuropati vid diabetes?
 
  Polyneuropati vid diabetes
 
Download   Download
 

 
 
Möjlig utveckling av fantomsmärtor
 
  Fantomsmärtor
 
Download   Download
 

 
 
Central neuropatisk smärta (talamussmärta)
 
  Behandlingsstrategi vid neuropatisk smärta
 
Download   Download

 

 

Osteoartrit, reumatoid artrit, Bechterews sjukdom

 

 

 
Frisk led
 
  Osteoartrit
 
Download   Download
 
 
   
Osteoartrit – kirurgiska ingrepp
 
   
 
Download    
 
 
 
Reumatoid artrit –
orsaker, utveckling och följder

 
  Reumatoid artrit –
vanliga brosk- och skelettskador

 
Download   Download
 
 
 
Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) –
förändringar i ryggraden

 
  Ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) –
möjliga effekter på kroppshållningen

 
Download   Download

 

 

Övrigt

 

 

 
Klassificering av visceral smärta
 
  Fibromyalgi – orsaker
 
Download   Download
 
 
 
Myofasciellt smärtsyndrom –
orsaker och symptom

 
  Triggerpunkt
 

 
Download   Download
 
 
 
Muskeldystrofi
 
  Karpaltunneln
 
Download   Download
 

 
   
Karpaltunnelsyndrom –
tecken och symptom

 
   
 
Download    

 

 

EFIC