CHANGE PAIN-skala


Utifrån individuella behandlingsmål1 har den rådgivande panelen för CHANGE PAIN antagit ett nytt användarvänligt verktyg som kan bidra till att förbättra kommunikationen mellan patienten och läkaren. Verktyget fungerar genom att identifiera vilka förväntningar patienten har och vad han eller hon anser vara centralt för att behandlingen ska betraktas som lyckad.


Patientens smärtnivå bedöms med hjälp av en numerisk skala i 11 steg (NRS, från eng. Numerical Rating Scale) och relateras till de individuella behandlingsmålen med avseende på smärtans svårighetsgrad. Dessutom gör man en bedömning av hur smärtan påverkar vardagslivet, med fokus på livskvalitet. Det här hjälper läkare och patienter att komma överens om vilka förbättringar som behövs och sätta upp realistiska förväntningar och individuella behandlingsmål.

 

 

 

CHANGE PAIN Skala    Ladda ned formuläret för CHANGE PAIN-skalan för att kunna följa upp enskilda patienters behandlingsresultat.


 ladda ned pdf
Referens:
1 Ueberall MA, Müller-Schwefe GHH. Individual Treatment Targets in Chronic Pain Mangagement, Proceedings of EFIC, 2006, Istanbul.

 

Hur kan smärta klassificeras?


Läs mer om hur smärta definieras


Smärtklassificering

 


Publikationer


Läs mer om den internationella rådgivande panelens arbete.


Publikationer

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC