Hjärnverktyget


”Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att man söker sjukvård. Om man inte lyckas behandla den kortvariga smärtan adekvat finns det risk att patienten kan utveckla långvarig smärta. Detta är inte en ”förlängd akut smärta”: det händer väldigt mycket när en människa haft ont under en lång period, inte minst biologiskt.


Det här materialet har utvecklats för att hjälpa dig som vårdgivare att förklara hur långvarig smärta fungerar och därigenom göra det lättare att hitta rätt behandling i samförstånd med patienten. Materialet är avsett som en översikt, vilket innebär att informationen oftast är sammanfattad och inte särskilt detaljerad. Efter att själv ha ritat ”förklaringshjärnor” dagligen i många år är det min starka övertygelse att detta blad kan vara till stor hjälp.”


Karsten Ahlbäck

Överläkare
Specialistläkare anestesi/intensivvård/smärtlindring
Nordiskt diplom i avancerad smärtlindring (NDAPM)
CHANGE PAIN Advisory Board
 

Du kan antingen beställa frågeformuläret på se-info@grunenthal.com eller ladda ner det som PDF här:

 

Hjärnverktyg

 Ladda ned hjärnverktyget