Screeningverktyg för LNP (lokaliserad neuropatisk smärta)


Neuropatisk smärta är i allmänhet mycket besvärligt för den som drabbas, och i många fall uteblir både diagnos och behandling. Cirka 60 % av all neuropatisk smärta är lokaliserad, vilket innebär att den förekommer inom ett avgränsat område.


Det första steget i behandlingen av neuropatisk smärta, inklusive LNP, är att rätt diagnos ställs, vilket ofta kan vara svårt och ta lång tid. Därför har ett screeningverktyg för LNP (lokaliserad neuropatisk smärta) utvecklats av internationellt erkända experter för att hjälpa läkare och patienter att ställa diagnos så tidigt som möjligt så att rätt behandling kan sättas in.


Screeningverktyget är utformat som ett kort i A6-format med frågor om patientens anamnes, smärtans utbredning, testning av symptom samt om var på kroppen det smärtande området finns och hur stort det är. Kortet innehåller också enkla illustrationer av en neurologisk undersökning av känselintryck.

 


Screeningverktyget för LNP kan laddas ned.1

 

LNP Screening Tool  Ladda ned screeningvertyget
 


Om du vill veta mer om screeningverktyget för LNP kan du läsa bakgrundsinformationen från doktor Victor Mayoral.

 

Background Dr. Mayoral  Download of the background on the LNP Screening Tool
 

 

1Mick et al., Abstract 3145; XXI WCN2013; Sept 2013.