eKongress


CHANGE PAIN-konferens, Rom, juni 2010


CHANGE PAIN-konferensen är ett vetenskapligt evenemang som anordnades av Grünenthal i Rom, där 200 specialister från hela Europa träffades för att diskutera aktuella behov och de senaste rönen inom behandling av kronisk smärta. Experter från den internationella rådgivande panelen bakom CHANGE PAIN presenterade olika ämnen som har avgörande betydelse för att dagens smärtbehandling ska kunna förbättras.
 


Publikationer


Läs mer om den internationella rådgivande panelens arbete.


Publikationer

 


Rådgivande panel


En grupp välrenommerade internationella experter inom smärtbehandling stödjer CHANGE PAIN


Rådgivande panel

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC