PAIN Compendium

En omfattande lärobok om smärta, dess orsaker och behandling


PAIN Compendium är en internationell lärobok om smärta och smärtbehandling som är avsedd för sjukvårdspersonal som regelbundet ser patienter med smärta i sitt dagliga arbete, samt för vårdpersonal och studenter som är intresserade av smärta. Kompendiet ger en god inblick i komplexiteten inom smärta och det spektrum av behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Det innehåller 27 kapitel om grunderna i smärtlindring, behandlingsmetoder, olika kliniska tillstånd och särskilda fall. Författarna är internationella experter inom området smärta. De är läkare och forskare från Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Portugal, Spanien, Slovenien och USA . Redaktör är dr Reinhard Sittl från Erlangen.


Kompendiet ingår i PAIN EDUCATION-programmet: en lärobok i olika discipliner med över 600 underkapitel och mer än 400 bilder.

 


Kapitlen under "Grunderna för smärtlindring " ger information om mekanismen för smärta, smärtbedömning och dokumentation och tvärvetenskaplig smärtbehandling. Under rubriken “Behandlingsmetoder” finns kapitel om medicinering som icke-opioder och opioidanalgetika, lokalbedövningsmedel och information om den föreslagna nya klassen MOR-NRI, samt om specialfall av smärtbehandling med interventionella eller neurokirurgiska procedurer. Fysisk medicin, idrottsmedicin och psykisk smärtterapi är andra ämnen. Kapitlen under "Kliniska tillstånd " avhandlar flera smärtsyndrom: akut och postoperativ smärta , ryggsmärta, cancersmärta, huvudvärk och ansiktssmärta, reumatologisk smärta samt myofasciellt smärtsyndrom. Dessutom innehåller kompendiet kapitel om  "Specialfall", som smärta hos äldre eller hos barn samt smärtlindring under graviditet och amning.

 

 

 

PAIN EDUCATION-programmet


Lär dig mer om eCME-programmet
 


Prof. Hans Georg Kress

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC