CHANGE PAIN


CHANGE PAIN har som målsättning att öka förståelsen för behoven hos patienter med svår kronisk smärta och att utveckla lösningar som förbättrar smärtbehandlingen.


För att patienter i hela Europa ska kunna erbjudas effektivare smärtbehandling i ett tidigt skede är det avgörande att sprida djupgående kunskaper om de underliggande mekanismerna till smärta, olika farmakologiska principer och andra behandlingsalternativ. Detta gör också att att varje patient kan få en individuellt anpassad behandling.


Farmakologiska behandlingar begränsas ofta av förekomsten av oacceptabla biverkningar som uppträder innan en fullständig smärtlindring kan uppnås. Det gäller särskilt starka opioider, där läkare och patienter får kämpa hårt för att hitta en balans mellan tillräcklig smärtlindring och acceptabel tolerabilitet. Den onda cirkel som uppstår leder ofta till sänkt livskvalitet och till att behandlingen avbryts.


Att öka den medicinska expertisens medvetenhet om den onda cirkel som ofta uppstår vid farmakologisk behandling av svår kronisk smärta och hur den påverkar patienterna kan ge en förbättrad behandlingseffekt.


Den onda cirkeln kan bidra till att läkare bättre förstår de bakomliggande mekanismerna, och att de slutligen kan förbättra behandlingen av svår kronisk smärta.

 

 

 


CHANGE PAIN försöker uppnå dessa mål genom bättre utbildning om mekanismerna bakom svår kronisk smärta, hur den kan förebyggas samt farmakologiska behandlingar.

 


Referens:
Varrassi et al.. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Curr Med Res Opin 2010; 26(5):1231-12345.
 

CHANGE PAIN-aktiviteter


CHANGE PAIN-resultat 2011
 


Prof. Hans Georg Kress

 


Syften med CHANGE PAIN


Lyssna på kampanjens ordförande som sammanfattar syftena med CHANGE PAINDr Gerhard H.H. Müller-Schwefe
 


Undersökningsfråga


Hur många vuxna tror du lider av långvarig smärta?

 

< 10 %
11–20 %
21–40 %
41–60 %
 

Svar

 


EFIC