Grünenthal-broschyr


Det finns fortfarande ett stort behov av att öka medvetenheten och kunskaperna om smärta. Grünenthal är en viktig aktör som bidrar med flera initiativ och tjänster, hängivet forskningsarbete och innovativa produkter.


Initiativet CHANGE PAIN lanserades av Grünenthal 2009 i samarbete med paraplyorganisationen för europeiska smärtsammanslutningar, EFIC®. Dess syfte är att förbättra förståelsen av behoven hos patienter med kronisk smärta och att utveckla lösningar för förbättrad smärtbehandling.


I en ny broschyr berättar Grünenthal mer om CHANGE PAIN-initiativet.
 

Grünenthal-broschyr  Ladda ned PDF
 

 

 

Kontakt


Grunenthal Sweden AB
Frösundaviks allé 15
169 70 Solna

 

E-post: se-info@grunenthal.com
Telefon: +46 (0)8 643 40 60
Fax: +46 (0)8 643 40 65

 


EFIC