Adjuvans


Adjuvans (tilläggsanalgetika) är läkemedel som från början utvecklades för att behandla andra tillstånd än smärta, men som har visats besitta smärtlindrande egenskaper.


De används för att

  • förstärka den analgetiska effekten av smärtlindrande medel

  • behandla samtidiga symptom som förstärker smärtan

  • tillhandahålla oberoende analgesi för särskilda typer av smärta, som t.ex. neuropatisk smärta

 

De huvudsakliga klasserna av adjuvans är


 


Hur fungerar tilläggsanalgetika?


Läs mer om verkningsmekanismen hos antikonvulsiva medel och antidepressiva medel
 
Antikonvulsiva medel

Antidepressiva medel - TCA

Antidepressiva medel - SNRI


Nya koncept inom smärtområdet


Läs mer om de nya koncepten för att bekämpa olika typer av smärta


Nya koncept

 


EFIC