Icke-farmakologisk behandling


Icke-farmakologisk behandling har en viktig roll för behandling av smärta, i synnerhet långvarig smärta.


Icke-farmakologisk behandling

 • Sjukgymnastik
  Olika metoder används för att behandla smärta: massage, kryoterapi (behandling med kyla) eller termoterapi (behandling med värme) används framför allt för behandling av muskuloskeletal smärta.

   
 • Akupunktur
  Akupunktur är en behandlingsmetod som härrör från den kinesiska medicinen och som har varit mycket framgångsrik för att behandla smärta. Tunna nålar sticks in i olika kroppsområden där det finns ansamlingar av sensoriska celler (akupunkturpunkter). Förmodligen frisätts då smärthämmande substanser, t.ex. endorfiner, som hämmar överföringen av smärtimpulsen. Dessutom kan man lägga en elektrisk ström över nålarna.

   
 • Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
  TENS är en procedur som används för att aktivera kroppens endogena smärthämningssystem spinalt och supraspinalt. Man fäster elektroder på huden i det smärtande området, antingen strax intill eller på trigger- eller akupunkturpunkter. Olika strömstyrkor används beroende på smärtans karaktär.

   
 • Psykologisk terapi
  Det faktum att administrering av placebo minskar smärta signifikant visar att den psykiska inställningen påverkar smärtuppfattningen i stor omfattning. Psykologisk vård för smärtpatienter är särskilt indikerat vid långvarig smärta och innebär till exempel avslappningsövningar, hypnos, beteendeterapi och psykoterapi.

   
 • Neurokirurgiska ingrepp
  Grundprincipen för neurokirurgiska ingrepp är att klippa av de överföringsvägar som skickar smärtstimuli från den skadade vävnaden. I samband med kordotomi klipps spinotalamiska banor i ryggmärgen av. En mindre drastisk metod är rizotomi då det kirurgiska ingreppet inte görs direkt i ryggmärgen, utan där istället nervroten klipps vid dess utgång från ryggraden. Perifera nerver kan också blockeras, antingen reversibelt med lokalbedövning för att blockera signalöverföring eller irreversibelt i form av neurolys med hjälp av neurolytika (alkohol, fenol osv), elektrokoagulation eller strålning. Eftersom dessa tekniker orsakar bestående nervskador är de en ”sista utväg” för att lindra smärtan hos patienter med mycket svår och svårbehandlad smärta.

   

 


Nya koncept inom smärtområdet


Läs mer om de nya koncepten för att bekämpa olika typer av smärta


Nya koncept

 


EFIC