Lätta analgetika


Lätta analgetika är en stor grupp med olika klasser av substanser som har olika verkningsmekanismer. Utöver de klassiska NSAID-preparaten och selektiva COX-2-hämmare ingår även substanser som paracetamol, flupirtin och metamizol i denna grupp.


Lätta analgetika är en stor grupp med läkemedel. Här ingår NSAID/selektiva COX2-hämmare och paracetamol.


Den vanliga verkningsmekanismen för dessa substanser är att de påverkar prostaglandinsyntesen.
 

 


Hur fungerar NSAID?


Läs mer om NSAID-preparatens verkningsmekanism


Verkningsmekanism

 


Hur fungerar paracetamol och metamizol?


Läs mer om paracetamols och metamizols verkningsmekanism


Verkningsmekanism

 


EFIC