Opioidbehandling


Opioider är substanser som verkar genom att binda till opioidreceptorer. De har jämförbara verkningsspektra, men skiljer sig åt i effektintensitet och biverkningsprofil.


Opioider kan klassificeras antingen utifrån affinitet, aktivitetsegenskaper eller styrka.
 

 


Hur fungerar opioider?


Läs mer om opioiders verkningsmekanism


Verkningsmekanism

 


Nya koncept inom smärtområdet


Läs mer om de nya koncepten för att bekämpa olika typer av smärta


Nya koncept

 


EFIC