Farmakologisk behandling av smärta


Befintliga behandlingsmetoder för långvarig smärta utgår i stor utsträckning från smärtans svårighetsgrad. Världshälsoorganisationen (WHO) har en trestegstrappa för smärta. Enligt denna trappa ska smärtbehandlingen börja med lätta analgetika, därefter kan svaga opioider sättas in och till sist starka opioider utifrån hur stark smärtan är. Eftersom många långvariga smärttillstånd är multifaktoriella (och kan ha inslag av både nociceptiva och neuropatiska komponenter) bör man ta hänsyn till den bakomliggande mekanismen när man fattar beslut om behandling.

 

 

 


Nya koncept inom smärtområdet


Läs mer om de nya koncepten för att bekämpa olika typer av smärta


Nya koncept

 


EFIC