Smärtans grunder


Smärtmedvetenheten uppstår i hjärnan, mer exakt i hjärnbarken. Innan smärtsignalen uppfattas har den tagit sig genom kroppens perifera nervsystem till det centrala nervsystemet (CNS).


Det centrala och perifera nervsystemet kan betraktas som ett nätverk genom vilket smärtstimuli överförs i kroppen. Nervcellerna som överför sensoriska impulser från periferin till CNS kallas för afferenta nervceller (leder in till CNS). Nervceller som skickar signaler från CNS till muskler, körtlar och organ kallas för efferenta nervceller (leder ut från CNS).

Grunderna

Hur uppfattas smärta?


Ta reda på hur de processer som är inblandade i smärtuppfattningen fungerar


Smärtprocess

 


Nya koncept inom smärtområdet


Läs mer om de nya koncepten för att bekämpa olika typer av smärta


Nya koncept

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC