Orsak


Det finns många olika orsaker till att patienter drabbas av långvarig smärta. Smärta kan till exempel orsakas av ett kirurgiskt ingrepp, artrit, nedbrytning av leder, skelett eller nerver, tumörer eller muskelsträckningar.
De vanligaste orsakerna till att patienter drabbas av kronisk smärta är osteoartros, ryggsmärta och cancerrelaterad smärta.

 

Artros
Artros är den mest utbredda av alla ledsjukdomar och är en av de vanligaste anledningarna till långvarig behandling med smärtstillande medel. Sjukdomen har ofta ett fluktuerande förlopp, och spontana förbättringar förekommer. Artros kännetecknas av ömhet, stelhet och minskad rörlighet i leden. Lokala tecken på inflammation kan förekomma men är inte den primära bakgrundsorsaken till smärtan.

 

Ryggsmärta
Ryggsmärta är inte en sjukdom i sig utan ett symptom som kan orsakas av flera olika sjukdomar, till exempel artros, osteoporos, diskbråck eller muskelsträckningar.I många fall går det inte att ställa en entydig diagnos på den egentliga orsaken till ryggsmärta.Eftersom symptomen är så varierande är det svårt att diagnostisera ryggsmärta. Ryggsmärta kan ha både nociceptiva och neuropatiska inslag.

 

Cancerrelaterad smärta
Cancerrelaterad smärta kan orsakas av såväl sjukdomen i sig som av dess behandling. Tumörer kan trycka på eller växa in i skelett, nerver eller andra organ och därigenom utlösa smärta. Behandlingsorsakad smärta kan uppstå vid exempelvis behandling med cytostatika (tex vinkaalkaloider) eller strålning. Smärtan kan ha såväl nociceptiva som neuropatiska inslag. 

 

Smärtbehandling


Läs mer om de olika alternativ som finns för att behandla långvarig smärta


Behandling

 


Smärtklassificering


utifrån
 
Varaktighet

Patogenes

Lokalisation

 


EFIC