Klassificering utifrån med varaktighet


Akut smärta är en del av kroppens skyddssystem. Den fungerar som en varningssignal om förestående eller verklig skada. I detta avseende har smärta en viktig funktion i att upprätthålla eller återställa fysisk integritet.


Smärta kan emellertid fortsätta långt efter att signalen är användbar som en försvarsfunktion och efter det att vävnadsskadan har läkt, och kallas då långvarig smärta.

 


Hur uppfattas smärta?


Ta reda på hur de processer som är inblandade i smärtuppfattningen fungerar


Smärtprocess

 


Smärtklassificering

 

utifrån
 
Patogenes
 
Lokalisation
 
Orsak

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFIC