Behandlingsskillnader


Det finns många olika behandlingsalternativ att tillgå och användningen av analgetika varierar mycket i Europa. Det finns stora skillnader både vad gäller mängd och vilka substanser som används. Starka opioider är vanligast i Nordeuropa medan de används i relativt liten omfattning i Sydeuropa1.

 

 

Referens:
1 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain. 2006; 10:287-333

CHANGE PAIN-undersökning


Delta i den europiska CHANGE PAIN-undersökningen och dela med dig av dina åsikter om de befintliga behandlingarna av svår kronisk smärta och deras begränsningar.


Delta

 


EFIC