Ond cirkel


Farmakologisk behandling av svår kronisk smärta är många gånger ineffektiv. Patienterna får ofta inte tillräcklig behandling och för dem som har tillgång till kraftfulla substanser är det svårt att hålla rätt balans mellan tillräcklig smärtlindring och acceptabel tolerabilitet samt att anpassa behandlingen efter smärtan.


Men varför är behandlingen så komplicerad?


Otillräcklig smärtlindrande effekt tillsammans med acceptabla biverkningar leder till att dosen ökas för att en tillfredsställande smärtlindring ska uppnås. Eftersom effekten av klassiska opioider är dosberoende kan en dosökning ge önskad smärtlindring, men samtidigt ökar också den dosberoende risken för biverkningar. När tolerabiliteten blir oacceptabel och/eller biverkningslindrande läkemedel (t.ex. antiemetika mot opioidinducerat illamående och kräkningar) inte ger önskad effekt, brukar läkaren eller patienten själv sänka dosen av det smärtlindrande medlet. Därmed förbättras förstås tolerabiliteten, men med den oavsiktliga följden att smärtlindringen inte blir tillräcklig.

 

  • Lär dig mer om den onda cirkeln
     

 

Den onda cirkeln börjar snurra

Den onda cirkeln kan leda till biverkningar, sviktande effekt eller analgetikatolerans, vilka alla kan leda till att patienterna avbryter eller inte följer behandlingen.

 

 

Referens:
Varrassi G et al. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
 

 

Låg behandlingsföljsamhet


Lyssna på anföranden av kampanjens ordförandeDr Gerhard H.H. Müller-Schwefe


Prof Eija Kalso

 EFIC