Patientundersökning


Målet med CHANGE PAIN-patientundersökningen var att samla information om huruvida patienter med ihållande smärta är nöjda med graden av involvering i sin egen smärtbehandlingsplan.


Undersökningen ville framför allt fokusera på patientens rätt att få information om alla smärtbehandlingsmetoder som finns tillgängliga, så att han eller hon utifrån denna information har möjlighet att fatta beslut som rör den egna hälsan.


CHANGE PAIN-patientundersökningen avslutades den 30 september 2014. Slutresultaten kommer att publiceras inom kort. Tills vidare finns undersökningsresultat från svar mottagna före den 31 december 2013 tillgängliga.
 

CHANGE PAIN Patient Survey  Ladda ned PDF